Fotografiets Dag

Selskabet for Dansk Fotografi inviterer til Fotografiets Dag
Lørdag den 14. september er der præmiere på Fotografiets Dag, som vi håber bliver en årlig tilbagevendende begivenhed. Formålet med dagen er at aktivere fotografer, som er medlem af SDF eller medlem af en klub, der er medlem af SDF, til en fælles event. Eventen kan også bruges internt i klubben som et klubarrangement.

Hvad går det ud på?

Eventen går ud på, at SDF fredag den 13. september kl. 18.00 melder 4 emner ud, som deltagerne på kreativ vis skal fortolke og lave et billede af. Emnerne meldes ud på sdf.dk og foreningens facebookside. Billederne skal være taget lørdag den 14. september, og skal afleveres til SDF via sdf.dk senest kl. 23.59. Billederne må gerne redigeres.

Man må kun aflevere ét (1) billede af hvert emne. Billederne skal kunne vise billedets exifdata, så billedet kan verificeres til at være taget lørdag den 14. september 2024. Hvis dataene ikke kan ses, kan billedet ikke deltage i konkurrencen.

Hvordan

Der udmeldes 4 emner fredag den 13. september kl. 18 på sdf.dk
Billederne skal være taget lørdag den 14. september i tidsrummet 00.00 til 23.59
Man må kun aflever ét (1) billede pr. emne. Exif-filer skal medsendes, for at billedet kan godkendes. Billederne må gerne redigeres.
Anvendelse af AI (kunstig intelligens) samt sammensatte billeder er ikke tilladt.

Hvem kan deltage?

Alle medlemmer, som er medlem af en klub, der er medlem af SDF, kan deltage i 2 af de 4 emner. Man vælger selv, hvilke 2 emner, man vil deltage i.
Medlemmer, der har et SDF Basis kan også deltage i 2 af de 4 emner. Man vælger selv, hvilke 2 emner, man vil deltage i.
Medlemmer, der har et SDF Fuld og SDF Ekstra kan deltage i alle 4 emner.
Deltagelse er gratis.

Hvornår

14. september 2024 fra 00.00 – 23.59

Bedømmelse

En jury på 3 personer vurderer billederne og kårer én vinder i hver emne. Vinderne får et diplom og et print med deres vinderbillede.

Offentliggørelse af vindere

Vinderne offentliggøres på SDFs landsmøde i Esbjerg lørdag den 26. oktober. Vinderne får et diplom og et print af deres vinderbillede.

Offentliggørelse af billeder

Alle de deltagende billeder vises på landsmødet i Esbjerg og på sdf.dk.

Exifdata

Hvordan du medsender dine billeders exifdata, kan du læse i kameraets manual. Husk at sætte dato og tid korrekt i kameraet

Tilmelding

Du kan deltage dig klubbens arrangement her:

https://alssundfotoklub.dk/index.php/aktiviteter/kalender/fotoklub/fotografiets-dag