Fotoklubben Focus Silkeborg har sendt indbydelse til Jyske 2024.

De indsendte billeder må ikke tidligere have været antaget i Jyske.
Billeder må ikke samtidig deltage i flere kategorier, ej heller farvebilleder konverteret til monokrom.

Billederne indsendes klubvis i en til formålet egnet emballering.

Billedantal

Hver fotograf må højst deltage med 4 billeder (uanset medlemskab af flere klubber) i hver kategori.

Kategorier

Kategorierne er i 2024

  • 1. Farve papir
  • 2. Farve digital
  • 3. Monokrom papir
  • 4. Monokrom digital
  • 5. Action digital

Billedstørrelse

Papirbilleder: Billedstørrelsen er fri, men alle billeder skal være monteret på 30×40 cm støttekarton med en tykkelse på maks. 3 mm. Uopklæbede billeder og billeder, der afviger fra angivne størrelse, vil blive diskvalificeret.

Digitale billeder: Formatet er max 1920 pixels på længste led (altså tværformat skal være max 1920 pixels bredde, højformat max 1920 pixels høje, kvadratiske billeder max 1920×1920 pixels). Filformat jpg på maks. 5 MB.

Deadline for upload og tilmelding er den 18. februar 2024

Deltagergebyr

Deltagelse i 1 kategori: kr. 200,00
Deltagelse i 2 kategorier: kr. 215,00
Deltagelse i 3 kategorier: kr. 230,00
Deltagelse i 4 kategorier: kr. 245,00
Deltagelse i 5 kategorier: kr. 260,00

Beløbet skal være indbetalt senest 18. februar 2024 til konto angivet på entryform.

Upload og tilmelding: https://focus-silkeborg.dk/jyske-2024/

For at læse reglerne for Jyske 2024: http://jyskefotoklubber.dk/regler/

Hvis du deltager i papirkategorier, så afleveres print til Leif Elsborg, så sender klubben samlet ind